O nas


movie

Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot , wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury, została założona w 1996 roku i jest najstarszą prywatną szkołą filmową w kraju. Wyróżnia się kameralnym, przyjaznym klimatem, twórczą atmosferą, sprzyjającą powstawaniu i realizowaniu pomysłów filmowych. Mastershot jest jedną z kilku szkół, które tworzą Sekcję Szkół Filmowych przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych.   W ciągu wieloletniej działalności szkoła zdobyła dużo doświadczeń w kierowaniu projektami filmowymi. Nasze realizacje wspomagane są przez środowisko filmowe, które we Wrocławiu ma tradycje. Szkoła ma podpisanych kilka umów partnerskich, dzięki którym otrzymuje pomóc w czasie realizacji etiud filmowych. Współpracują z nami filmowcy, producenci,dziennikarze, artyści i aktorzy, którzy są zarazem nauczycielami sztuki filmowej. W historii szkoły pojawiło się wielu cennych partnerów różnych projektów, takich jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu, Centrum Technologii Audiowizualnych,Studio Filmowe Wrocław, Studio Argomedia, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krajową Izba Producentów Audiowizualnych , Polski Instytut Sztuki Filmowej, Papaya Films.
  Wśród reżyserów pracujących w szkole znaleźli się między innymi Marek Piestrak, Jan Jakub Kolski, Michał Rosa.

Nabór


movie

Wpisu do szkoły dokonujemy po złożeniu kwestionariusza oraz kopii świadectwa maturalnego lub ukończenia szkoły średniej.
 Zasady przyjęć oraz opłaty podane są w umowie o naukę, która jest zawarta w kwestionariuszu, dostępnym na naszej stronie (do pobrania). Nabór odbywa się w okresie poprzedzającym rok szkolny aż do wyczerpania około 20 miejsc. W miesiącach wakacyjnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, w celu zorganizowania spotkania informacyjnego. Możliwe są zapisy drogą elektroniczną.Studiuj z nami


Szkole zależy na zdobywaniu przez studentów praktycznych umiejętności, toteż wypracowała sobie taki program pracy, który uczy realizacji filmu od pomysłu do postprodukcji. Studiująca u nas młodzież ma do dyspozycji sprzęt filmowy, halę filmową, pracownię montażu, a dzięki swobodnemu sposobowi nauczania, może realizować swoje autorskie projekty. W szkole działa Studenckie Studio, integrujące młodzież i współtworzące filmową przestrzeń. Mamy dużą satysfakcję, że duża grupa naszych absolwentów pracuje w firmach medialnych i filmowych, w kraju i za granicą jako reżyserzy, montażyści. operatorzy kamery, animatorzy, dźwiękowcy, oświetlacze, kierownicy planu i produkcji filmowej.